Styrelsen

Styrelsen 2022

Ordförande
Peter Brobäck
peter.brobeck@unitedpadelclub.se

Vice ordförande
Jörgen Larsson
jorgen.larsson@unitedpadelclub.se

Kassör
Jenny Andersson
jenny.andersson@unitedpadelclub.se

Ledamot och träningsansvarig
Natascha Zone
natascha.zone@unitedpadelclub.se

Ledamot
Peter Paulsson
peter.paulsson@unitedpadelclub.se

Suppleant
Emelie Hedin
emelie.hedin@unitedpadelclub.se

Suppleant
Temoc Weber
temoc.weber@unitedpadelclub.se