Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande
Peter Nilsson
peter.nilsson@unitedpadelclub.se

Vice ordförande och sekreterare
Peter Brobäck
peter.brobeck@unitedpadelclub.se

Kassör
Jenny Andersson
jenny.andersson@unitedpadelclub.se

Ledamot och träningsansvarig
Tobias Rask
tobias.rask@unitedpadelclub.se

Ledamot och marknadsansvarig
Anna Naudins
anna.naudins@unitedpadelclub.se

Suppleant och träningsansvarig
Jörgen Larsson
jorgen.larsson@unitedpadelclub.se

Suppleant och träningsansvarig
Angeliqa Walls
angeliqa.walls@unitedpadelclub.se