Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande
Peter Nilsson
peter.nilsson@unitedpadelclub.se

Vice ordförande
Peter Brobäck
peter.brobeck@unitedpadelclub.se

Kassör
Anders Rask
anders.rask@unitedpadelclub.se

Ledamot
Tobias Rask
tobias.rask@unitedpadelclub.se

Ledamot
Anna Naudins
anna.naudins@unitedpadelclub.se

Suppleant
Jörgen Larsson
jorgen.larsson@unitedpadelclub.se

Suppleant
Fredrik Nilsson
fredrik.nilsson@unitedpadelclub.se