Årsmötet genomfört, Ny styrelse vald för 2020

Årsmötet genomfördes 8 mars 2020 och vid detta historiska tillfälle valdes styrelsen för UPC.
Till ordförande valdes Peter Nilsson.
Övriga ledamöter och suppleanter som valdes är:
Peter Brobäck
Anders Rask
Anna Naudins
Tobias Rask
Jörgen Larsson
Fredrik Nilsson
Vi välkomnar den nya styrelsen!